8288

8288 -שְׂרוֹךְ -srowk -ser-oke'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שְׂרוֹךְ
שְׂרוֹךְ

number - 8288
orig_word - שְׂרוֹךְ
word_orig - from (08308)
translit - srowk
tdnt - TWOT - 2290a
phonetic - ser-oke'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «08308»; a thong (as laced or tied):--((shoe-)) latchet.
IPD_def -
 1. sandal thong

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"a thong (as laced or tied)","long":["sandal thong"]},"deriv":"from H8308","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈrok","ipa_mod":"sɛ̆ˈʁo̞wχ","sbl":"śĕrôk","dic":"seh-ROKE","dic_mod":"seh-ROKE"}}
usages - (shoe-)latchet
**************
id - 8883
strongs - 8288
base_word - שְׂרוֹךְ
data - {"def":{"short":"a thong (as laced or tied)","long":["sandal thong"]},"deriv":"from H8308","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈrok","ipa_mod":"sɛ̆ˈʁo̞wχ","sbl":"śĕrôk","dic":"seh-ROKE","dic_mod":"seh-ROKE"}}
usage - (shoe-)latchet
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8288

strongscsv:שְׂרוֹךְ
ש ׂ ְ ר ו ֹ ך ְ
s
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
oke
#1513;#1474;#1456;#1512;#1493;#1465;#1498;#1456;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05e8u+05d5u+05b9u+05dau+05b0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שְׂרוֹךְ
ש ׂ ְ ר ו ֹ ך ְ
s
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
oke
#1513;#1474;#1456;#1512;#1493;#1465;#1498;#1456;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05e8u+05d5u+05b9u+05dau+05b0

Search:שְׂרוֹךְ -> שְׂרוֹךְ

שְׂרוֹךְ


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 6. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ך]
  [ך] ך k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 8. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
שְׂרוֹךְ ~= /serwoke/
Search Google:שְׂרוֹךְ

Search:8288 -> 8288

8288


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
8288 ~= /8288/ numwd: Eight Thousand Two Hundred Eighty-eight - שמונה אלפים שני-מאות שמונים ושמונה
Search Google:8288footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting