8668

8668 -תְּשׁוּעָה -tshuw`ah -tesh-oo-aw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תְּשׁוּעָה
תְּשׁוּעָה

number - 8668
orig_word - תְּשׁוּעָה
word_orig - from (07768) in the sense of (03467)
translit - tshuw`ah
tdnt - TWOT - 929e
phonetic - tesh-oo-aw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - or tshuah {tesh-oo-aw'}; from «07768» in the sense of «03467»; rescue (literal or figurative, pers., national or spir.):-- deliverance, help, safety, salvation, victory.
IPD_def -
 1. salvation, deliverance
  1. deliverance (usually by God through human agency)
  2. salvation (spiritual in sense)

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"rescue (literal or figurative, persons, national or spiritual)","long":["salvation, deliverance",["deliverance (usually by God through human agency)","salvation (spiritual in sense)"]]},"deriv":"or תְּשֻׁעָה; from H7768 in the sense of H3467","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.ʃuːˈʕɔː","ipa_mod":"tɛ̆.ʃuˈʕɑː","sbl":"tĕšûʿâ","dic":"teh-shoo-AW","dic_mod":"teh-shoo-AH"}}
usages - deliverance, help, safety, salvation, victory
**************
id - 9283
strongs - 8668
base_word - תְּשׁוּעָה
data - {"def":{"short":"rescue (literal or figurative, persons, national or spiritual)","long":["salvation, deliverance",["deliverance (usually by God through human agency)","salvation (spiritual in sense)"]]},"deriv":"or תְּשֻׁעָה; from H7768 in the sense of H3467","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.ʃuːˈʕɔː","ipa_mod":"tɛ̆.ʃuˈʕɑː","sbl":"tĕšûʿâ","dic":"teh-shoo-AW","dic_mod":"teh-shoo-AH"}}
usage - deliverance, help, safety, salvation, victory
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8668

strongscsv:תְּשׁוּעָה
ת ּ ְ ש ׁ ו ּ ע ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
w
[" v "]
[" v "]
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1513;#1473;#1493;#1468;#1506;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05e9u+05c1u+05d5u+05bcu+05e2u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תְּשׁוּעָה
ת ּ ְ ש ׁ ו ּ ע ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
w
[" v "]
[" v "]
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1513;#1473;#1493;#1468;#1506;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05e9u+05c1u+05d5u+05bcu+05e2u+05b8u+05d4

Search:תְּשׁוּעָה -> תְּשׁוּעָה

תְּשׁוּעָה


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 7. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 8. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 9. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 10. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
תְּשׁוּעָה ~= /teswʻah/
Search Google:תְּשׁוּעָה

Search:8668 -> 8668

8668


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
8668 ~= /8668/ numwd: Eight Thousand Six Hundred Sixty-eight - שמונה אלפים שש-מאות שישים ושמונה
Search Google:8668











footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting