1658

1658 -גִּשְׁפָּא -Gishpa' -ghish-paw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

גִּשְׁפָּא
גִּשְׁפָּא

number - 1658
orig_word - גִּשְׁפָּא
word_orig - of uncertain derivation
translit - Gishpa'
tdnt - None
phonetic - ghish-paw'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - of uncertain derivation; Gishpa, an Israelite:--Gispa.
IPD_def - Gispa = "caress"
 1. an officer of the temple slaves returning from exile with Nehemiah

English -
letter - g
data - {"def":{"lit":"caress","short":"Gishpa, an Israelite","long":["an officer of the temple slaves returning from exile with Nehemiah"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ɡɪʃˈpɔːʔ","ipa_mod":"ɡiʃˈpɑːʔ","sbl":"gišpāʾ","dic":"ɡish-PAW","dic_mod":"ɡeesh-PA"}}
usages - Gispa
**************
id - 1727
strongs - 1658
base_word - גִּשְׁפָּא
data - {"def":{"lit":"caress","short":"Gishpa, an Israelite","long":["an officer of the temple slaves returning from exile with Nehemiah"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ɡɪʃˈpɔːʔ","ipa_mod":"ɡiʃˈpɑːʔ","sbl":"gišpāʾ","dic":"ɡish-PAW","dic_mod":"ɡeesh-PA"}}
usage - Gispa
part_of_speech - n-pr-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1658

strongscsv:גִּשְׁפָּא
ג ּ ִ ש ׁ ְ פ ּ ָ א
g
[" g "]
[" g "]
is
[" s "]
[" s "]
ep
[" p "]
[" p "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1490;#1468;#1460;#1513;#1473;#1456;#1508;#1468;#1464;#1488;
u+05d2u+05bcu+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05e4u+05bcu+05b8u+05d0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:גִּשְׁפָּא
ג ּ ִ ש ׁ ְ פ ּ ָ א
g
[" g "]
[" g "]
is
[" s "]
[" s "]
ep
[" p "]
[" p "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1490;#1468;#1460;#1513;#1473;#1456;#1508;#1468;#1464;#1488;
u+05d2u+05bcu+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05e4u+05bcu+05b8u+05d0

Search:גִּשְׁפָּא -> גִּשְׁפָּא

גִּשְׁפָּא


 1. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 8. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 9. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 10. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
גִּשְׁפָּא ~= /gisepaʼ/
Search Google:גִּשְׁפָּא

Search:1658 -> 1658

1658


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
1658 ~= /1658/ numwd: One Thousand Six Hundred Fifty-eight - אחד אלפים שש-מאות חמישים ושמונה
Search Google:1658

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting